مقالات

مقالات (10)

سه شنبه, 09 بهمن 1397 03:31

چک

نوشته شده توسط

1- طبق ماده 2 قانون صدور چک برای مطالبه وجه چک می توان به اداره ثبت مراجعه کرد منتها در اینجا فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویس یا ضامن ، اجراییه صادر میشود و تنها نسبت به مبلغ چک.

2- یا اینکه مطابق تبصره ماده 2  قانون صدور چک به دادگاه مراجعه و خواسته مطالبه وجه چک را بدهد؛ در اینجا اولا علیه تمام مسئولین چک از صادرکننده و ظهرنویس ها و ضامنین اقدام کند؛  ثانیا مبلغ چک و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید را بگیرد .

3- از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند فقط نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله و نه خسارت تاخیر تادیه آنهم تنها علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هردو.

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی و از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخص و معینی که خلاف مفهوم ماده 10 ق.م نباشد ، اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لیکن قانونگذار میگوید اگر فرضا دلایل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رای به ابطال وکالتنامه داده شود .

 

انواع وکالت بلا عزل :

دو نوع وکالت وجود دارد . یکی وکالت در امور خاص و تعیین شده و دیگری وکالت جامع .

در وکالت اولیه یعنی انجام کار یا امری خاص دقیقا حدود و ثغور اختیارات تعیین شده است لیکن

در وکالت جامع از نوع بلاعزل وکیل میتواند در کلیه امور زندگی موکل خود وارد عمل و استیفاء حق و پیگیری نماید و در این نوع وکالتنامه ها تا مادام که موکل زنده است وکالت به قوت خود باقی است و در صورت فوت وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت .

وکالت بلاعزل در فروش ملک :

اگر وکالتی بلاعزل به کسی داده شود و وکیل نسبت به فروش املاک و مستغلات موکل خود اقدام و وجوه دریافتی از معامله را در متن وکالتنامه بلا تکلیف بگذارد در این راستا چنانچه قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد صراحت ماده 338 ق.م که میگوید  تملیک عین باید به عوض معلوم باشد میتواند موکل حق خود را استیفا کند .

وکالت بلاعزل بعد از فوت :

طبق ماده 679 ق.م موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . با مرگ هریک از طرفین در وکالت بلاعزل هم بقای آن منتفی میشود . زیرا اولا بند 3 ماده 678 بطور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالتنامه میداند ، ثانیا مطابق ماده 954 همین قانون بعنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت احد از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد . بدیهی است بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا ماهیت آن را تغییر نمیدهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد .صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است .ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته در باقی آن هم مورد نیاز هست و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمیتوان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود بلکه اثر فوت هریک از دو طرف انحلال عقد وکالت بلاعزل را در پی خواهد داشت .

وکالت  بلاعزل در طلاق :

وکالت بلاعزل در طلاق معمولا توسط یکی از زوجین به دیگری از طریق دفاتر اسناد رسمی داده میشود که راجع به طلاق خلعی ، رجعی ، بائن ، مبارات ، حق حضانت اطفال ، راجع به مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و هرنوع مورد دیگری دارند .یکی از طرفین بدون نیاز به حضور دیگری مبادرت به طلاق از طریق محاکم نماید و اینگونه وکالتنامه های بلاعزل قابلیت اجرایی در تمام مراحل را دارد .

وکالت بلاعزل در حضانت فرزند :

اگرچه وکالت بلاعزل راجع به فرزندان از طرف یکی از زوجین به دیگری داده میشود لکن طبق ماده 10 ق. م اگر قراردادهای خصوصی مغایر با قانون نباشد نافذ هستند ؛ بدین معنی که قانونگذار میگوید دختر(اولاد اوناث ) تا 9 سال قمری به بلوغ شرعی میرسد و حق انتخاب را یکی از ابوین میتواند داشته باشد و پسر (اولاد ذکور) به همین امتیازات در سنین 15 سال قمری میرسد و اینجاست که تضادی بین وکالتنامه و حق انتخاب به وجود آید . مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود .

 

اقاله یا تفاسخ ، انحلال عقد با 2 اراده میباشد . در اقاله حتما باید همان  دو نفر که عقد را منعقد کرده اند آن را اقاله نمایند؛  بنابراین وراث و قائم مقام آنها نمیتوانند اقاله کنند .اقاله ، خودش ماهیتا عقد است و اقاله فقط در عقود  لازم است . در عقد جایز؛ اقاله معنا ندارد چون طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنرا برهم بزنند در واقع همه عقود لازم قابل اقاله اند جز نکاح و وقف و ضمان . شایان ذکر است که اقاله نکاح و وقف باطل میباشد و اقاله ضمان غیر نافذ میباشد اقاله از اسباب انحلال عقد است و سبب سقوط تعهد نیست. وقتی عقد ، اقاله و منحل شد عوضین باید برگردند . حال اگر در مقام بازگرداندن عوضین شرط کنیم هم شرط باطل است هم اقاله درست نیست زیرا شرط خلاف مقتضای ذات اقاله است و آنچه واقع شده به یک بیع جدید تحلیل میشود.

یکشنبه, 02 دی 1397 14:58

وکالت

نوشته شده توسط

وکالت ؛  امری  که موضوع وکالت است صرفا عمل حقوقی است. وکالت ترکیبی از یک عقد و یک ایقاع است یعنی موکل در ساختن عقد یک ایجاب میدهد و یک اذن هم میدهد ، وکیل ایجاب را قبول میکند و اذن قبول نمیخواهد . فایده این اذن اینست که اگر استعفا داد عقد منحل میشود وای ایقاع باقی می ماند و بر اساس آن میتواند وکیل دوباره اقدام کند ولی اگر موکل وکیل را عزل کرد هم عقد از بین می رود و هم ایقاع. مفاد وکالت عبارتست از اذن به نیابت در انجام فقط امور حقوقی به جز در وکالت مطلق که منصرف به اداره کردن اموال است ، اگر وکالت بطور مطلق برای فروش باشد ، وکیل نمیتواند خود طرف معامله  قرار گیرد و اگر موکله وکالت مطلق در ازدواج دهد وکیل نمیتواند اورا به ازدواج خود در آورد. وقتی بهای کالا معین است و مظنه بورسی دارد ، وکیل نیز میتواند خود طرف معامله قرار گیرد و چنانچه وکیل موافق غبطه موکل عمل نکرده باشد به این معناست که از اذن خارج شده و عملش غیرنافذ میباشد. در صورتیکه وکیل تحت تاثیر اکراه ، مال موضوع وکالت را بفروشد ، آن معامله غیر نافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است .

انواع  وکالت در دادگاه :

1- وکالت اتفاقی

2- وکالت معاضدتی

3- وکالت تسخیری

وکالت اتفاقی :   اشخاصی که اطلاعات و معلومات  حقوقی دارند ، میتوانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود وکالت انجام دهند.

براساس ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصیکه معلومات کافی برای وکالت دارند لیکن پروانه وکالت ندارند میتوانند در سال 3 مرتبه با گرفتن (جواز وکالت اتفاقی) از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند . 

وکالت معاضدتی  :   در صورتیکه فرد تمکن مالی نداشته باشد میتواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند ، کانون نیز پس از بررسی ، شرایط متقاضی ، وکیل معاضدتی به وی معرفی میکند. این نوع وکیل , مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی , برای گرفتن وکیل ندارند، چراکه وکیل معاضدتی حق در یافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره,حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد .

وکالت تسخیری :   در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ،اعدام، رجم و حبس ابد است ، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نماید،  تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیر الذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم شخصا وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس ، اعدام، رجم و حبس ابد باشد .

یکشنبه, 02 دی 1397 15:53

عقد صلح

نوشته شده توسط

عقد صلح، عقدی است که 1- ممکن است در مقام خاتمه دادن به منازعات و مبنی بر تسامح (به صورت مسامحه ای) واقع گردد و یا 2- ممکن است در مقام عقد بیع (معوض) و یا 3- ممکن است در مقام عقد هبه (غیر معوض) واقع گردد ، چه به صورت معوض و چه به صورت مجانی در هر دو نتیجه یکی است و در هر دو تملیک صئرت میگیرد . در عقد صلحی که مالی با تراضی به یکی از طرفین انتقال داده میشود ، مال ممکن است عین باشد یا منفعت ؛ دین باشد یا حق و یا حتی میتواند خدمات باشد . صلح اموال میتواند مجانی یا معوض باشد . در عقد صلح ، خیارات حیوان ، مجلس تاخیر ثمن راه ندارد ولی خیارات عیب ، تدلیس ، شرط ، تسلیم راه دارد و خیار غبن و حق شفعه در آن راهی ندارد.

در عقد صلح ، علم اجمالی کفایت نمیکند و این عقد مطلقا لازم  و مسامحه ای است. در عقد صلح طرف مورد صلح کاملا مشخص و معلوم باشد ، و اگر در تعیین شخص مورد صلح شک و شبهه ای باشدصلح ابطال می گردد زیرا عقد صلح ؛ عقدی است مسامحه ای و در عقد مسامحه ای معین و معلوم بودن شخص مورد صلح بسیار مهم و اساسی میباشد

یکشنبه, 02 دی 1397 11:47

حکم تخلیه و دستور تخلیه

نوشته شده توسط

دستورتخلیه  در صورت جمع سه  شرط ذیل صادر میشود:

1-اگر عقد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد

2-مدت اجاره منقضی شده باشد

3-اجاره نامه در سند عادی با امضای 2 شاهد یا در سند رسمی تنظیم شده باشد

در اینصورت جلسه دادرسی تشکیل نمیشود و نیازی به دعوت طرفین نیست.

دستور تخلیه ؛قابل تجدید نظر نیست و اجرای آن بصورت فوری و بدون نیاز به صدور اجراییه به عمل می آید، اما اگر هریک از شرایط فوق نباشد مثلا اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، در اجاره های شفاهی، در اجاره  نامه های عادی که شاهد ندارد یا در مواردی که دستور تخلیه عین مستاجره بدلیل فسخ یا انفساخ اجاره ،قبل از انقضاء مدت اجاره صورت گیرد برای تخلیه عین مستاجره باید طرح دعوی کرد که در این صورت جلسه رسیدگی تشکیل و حکم تخلیه صادر می گردد و این حکم بعد از قطعیت و صدور اجراییه  قابل اجرا  است .

هم صدور دستور تخلیه هم صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب وپیشه یا سر قفلی باشد چون دستور تخلیه بدون دعوت از مستاجر صادر می گرد مستاجر میتواند نسبت به آن اغتراض کند این اعتراض با نام ابطال دستور تخلیه ،ممکن است بر مبنای اموری مانند تمدید شدن مدت اجاره ،عدم انقضاء مدت اجاره یا جعلی بودن اجارنامه باشد. دعوای ابطال دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

پنج شنبه, 29 آذر 1397 07:50

ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده توسط

شرکت های تعاونی؛  همچون شرکت های تجاری از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار میباشد ولی بالعکس شرکت های تجاری که در آنها اصولا حق رای اعضاء به  میزان سرمایه آنها بستگی دارد ، حق رای اعضاء بدون توجه به میزان سرمایه آنها صورت میگیرد و هر عضو در مجامع عمومی فقط دارای یک حق رای میباشد. هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی فروش اجناس مورد نیاز برای زندگی میباشد حال ممکن است این اجناس و اقلام مورد نیاز زندگی را اعضاء ایجاد و تولید کرده باشند یا اینکه خریداری کرده باشند  و از طرفی تقسیم سود و زیان بین اعضاء  با توجه به میزان خرید هرکدام از آنها مباشد.  تعداد اعضاء شرکت های تعاونی حداقل 7 نفر میباشد . دارایی شرکت های تعاونی  از دارایی اعضاء شرکت مستقل میباشد و این شرکتها  برای ثبت نیار به مجوز از وزارت تعاون دارند. در شرکتهای تعاونی ، وزارت تعاون نقش نظارتی دارد . در این شرکت ها حداقل تعداد اعضاء 7 نفر میباشد و از میان خود یا خارج از آن برای مدت زمان 3 سال شخصی را به سمت مدیر عامل انتخاب میکنند و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل شرکت های تعاونی و نظازت و حتی نصب و عزل و قبول استعفای او بر عهده هیئت مدیره شرکتهای تعاونی میباشد و اینکه انتخاب مجدد مدیر عامل مجاز میباشد .حداقل 51 درصد از سهام سرمایه میبایست توسط خود اعضاء شرکت تامین شود . در چنین شرکتهایی ؛ پرداخت قیمت سهام سرمایه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. اداره امور شرکت های تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات رئیسه ای مرکب از ،  5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2 ، 3 یا 4 نفر عضو علی البدل میباشد که از میان اعضاء شرکت برای مدت زمان 3 سال انتخاب میگردند. شرکت های تعاونی باید دارای بازرس واحد یا متعدد باشند.مدت زمان بازرسی بازرسان شرکت های تعاونی 2 سال میباشد. حداقل سرمایه در شرکت های تعاونی نباید کمتر از 10 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز جهت فعالیت امور تعاونی باشد. افزایش سرمایه شرکت های تعاونی میتواند از طریق فروش سهام به سهامداران جدید  و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت ضورت گیرد. لازم به ذکر است که پس از انحلال شرکت های تعاونی 3 نفر به سمت مدیر تصفیه انتخاب میگردند.

دوشنبه, 26 آذر 1397 05:29

مدارک لازم برای ثبت برند شخصی

نوشته شده توسط

مدارک لازم برای ثبت برند شخصی

1- تصویر صفحه اول شناسنامه

2- تصویر کارت ملی

3- جواز تاسیس یا جواز کسب

4- تصویر لوگو با فرمت jpg  / jpeg

ورقه اختراع یا گواهینامه اختراع: سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع  و مخترع آن صادر می کند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری آن بهره مند گردد.. اختراع ؛ موضوع ورقه اختراع میباشد.

مفهوم طرح صنعتی به بیانی روشن؛ ترکیبی از خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن به صورتیکه ترکیب یا شکل یک محصول صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییردهد طرح صنعتی میگویند.

بین اختراع و طرح صنعتی ؛ تفاوت های بارزی وجود دارد .من جمله اینکه  طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقا جنبه ای از یک کالا که تزیین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است مربوط میشود و با ضرورت های کاربردی و فنی تعیین نمیگردد در صورتیکه اختراع چه محصول چه فرآیند، قبل از هرچیز به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین میگردد ؛ به گونه دیگر ؛ طرح صنعتی به ظاهر یک وسیله و کالا که عموما جنبه زیبایی شناختی و تزیینی دارد مربوط میگردد؛ این در حالی است که  در اختراع جنبه آفرینشی و اختراعی آن مورد توجه میباشد.در اینجا  به این جمع بندی میرسیم که ؛ هروقت در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک دستاورد  فنی بدون تغییر ظاهری مورد نظر باشد مشمول حمایت قانون طرح های صنعتی نمیگردد و میتواند در صورت داشتن ویژگیهای اختراع ، در قالب نظام اختراع مورد توجه و حمایت قرار گیرد.نکته ای که ذکر آن ضروری است ؛مدت اعتبار و تاریخ انقضای علامت تجاری و طرح صنعتی است.مدت اعتبار ثبت علامت تجاری ، 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میباشد که این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه ، قابل تمدید میباشد و  یک مهلت ارفاقی 6 ماهه که از پایان دوره آغاز میگردد برای پرداخت هزینه تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته میشود.در صورتیکه مدت اعتبار طرح صنعتی 5 ساله از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود و این مدت را میتوان برای 2 دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد . پس از انقضای هردوره که از پایان دوره شروع میگردد یک مهلت 6 ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و جریمه تاخیر در نظر گرفته میشود.

اختراع با نوآوری تفاوت هایی دارد ؛اگر کسی اختراعی می کند ، چیزی را خلق و ایجاد میکند که قبلا وجود نداشته است د صورتیکه نوآوری ؛ تبدیل یک اختراع به یک محصول یا فرآیند تجاری و قابل فروش میباشد. به بیانی دیگر ، تجاری کردن موفقیت آمیز یک محصول را نوآوری میگویند.

دلایلی که موجب میگردد یک شرکت اقدام به نوآوری کند عبارتند از :

  1. بهبود ساخت فرآیندها با هدف صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای کیفیت تولیدات خود
  2. خلاصی از وابستگی به تکنولوژی شرکت های دیگر
  3. ماندگاری در بازار رقابت و توسعه سهم بازار در رابطه با محصولات تولیدی
  4. عرضه محصولات جدید با هدف تامین نیازهای مصرف کننده
  5. تضمین اینکه تکنولوژی توسعه یافته و از این جهت پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد بود  . النهایه باید گفت ؛ نوآوری ، تجاری کردن اختراع میباشد و اختراع ، یک راه حل ابتکاری و نو در جهت حل معضل و مشکل  تکنیکی میباشد .
پنج شنبه, 31 خرداد 1397 22:50

کلاهبرداری فیشینگ

نوشته شده توسط

فیشینگ (phishing) روشی جهت کلاهبرداری است که در این روش کلاهبرداران رمز عبور.نام کاربری .کد شانزده رقمی عابر بانک . رمز دوم بانکی و cv v 2 و  اطلاعات بانکی نظیر آنرا از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات ، سرقت میکنند. درگاههای پرداخت آنلاین و شبکه های اجتماعی . سایتهای حراج شده نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات میباشند.

انواع ترفندهای فیشینگ که کلاهبرداران بکار میبرند:

1- از طریق تلفن

2-سایت جعلی

3- دورزدن فیلتر

در مواردی کلاهبرداران فیشینگ از روش سایت ساختگی استفاده نکرده بلکه از  پیامک های شبیه پیامک های بانکی که ادعا میشود ازجانب بانک فرستاده شده از مشتری میخواهند که باتوجه به مشکل بانکی بوجود آمده برای حساب بانکی آنها با یک شماره تلفن  تماس حاصل نمایند و درست زمانیکه مشتری با این شماره تلفن کلاهبردار فیشینگ که در اصل یک سرویس تلفن اینترنتی است تماس بگیرد ، دستوراتی به مشتری داده میشود که در آن مشتری باید رمز ورود خود و شماره حساب بانکی خود را وارد کنند.کلاهبرداران( phishers ) گاهی از روشهایی استفاده میکنند که در آن با بهره گیری از ترفند ها و شگردهایی  ،  پیامکهایی ارسال میکنند که بنظر میرسد از جانب یک سازمان یا ارگان دولتی ارسال شده است .از ترفندهای دیگر فیشینگ ، بهره گیری از برنامه تب نبینگ  است که این برنامه از صفحاتی که کاربر بازکرده استفاده میکند و کاربر را بطور آهسته یه سایت ساختگی ارجاع میدهد. ترفند بعدی روشی بنام دوقلوهای شر است که در این روش کلاهبردار یک شبکه وایرلس ساختگی  ایجاده کرده و  زمانیکه کاربر  وارد شبکه ساختگی میگردد، کلاهبردار یا کلاهبرداران سعی میکنند اطلاعات بانکی من جمله رمز عبور و... اورا ثبت کنند .ترفند  دیگر ارجاع دادن مشتری یا کاربر به سایت اصلی بانک میباشد که در این روش یک صفحه باز شده و از مشتری خواسته میشود تا اطلاعات حساب بانکی خود را ذر این صفحه که بنظر نمیرسد صفحه بانک است وارد کند . 

از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای کلاهبرداران فیشینگ در ماده 740 و 741 قانون مجازات اسلامی  و ماده 1 قانون جرایم رایانه ای  ذکر گریده است .طبق ماده 740 ق.م.ا  - هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از  نود و یکروز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوجازات محکوم خواهد شد.و طبق ماده 741 ق.م.ا - هرکس به طور غیر مجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن . تغییر. ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جرای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین ماده 1 قانون جرایم رایانه ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است ( هرکس بطور غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد ، به حبس از نود و یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.