خدمات

خدمات

دوشنبه, 26 آذر 1397 15:36

خدمات موسسه حقوقی آینده نگر

1-پذیرش دعاوی حقوقی 2- پذیرش دعاوی کیفری 3-پذیرش دعاوی ملکی 4-پذیرش دعاوی خانواده 5-پذیرش دعاوی ثبتی 6- ثبت شرکت 7- ثبت تغییرات شرکت 8-ثبت لوگو و برند 9-اخذ کارت بازرگانی 10-اخذ کد اقتصادی 11-اخذ گواهی ارزش افزوده 12-امور شهرداریها 13- ثبت طرح صنعتی 14- ثبت ایده و اختراع